Privacyverklaring

Tiger is erg blij met uw interesse in onze producten en ons bedrijf. Daarom nemen wij het vertrouwelijk omgaan met en het beschermen van uw gegevens op onze website hoog op. Via deze privacyverklaring willen wij u graag op de hoogte brengen van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Gegevensverwerking
Tiger kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tiger, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tiger verstrekt. Tiger kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Ingezonden documenten
 
Waarvoor gebruikt Tiger de gegevens?
Tiger verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen  als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 
Daarnaast kan Tiger uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
Hoe lang bewaart Tiger uw gegevens?
Tiger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
Uw gegevens delen met anderen
Tiger streeft er naar uw gegevens niet te delen met derden. Tiger verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Het analyseren van uw websitebezoek
Op de website van Tiger worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tiger gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
Google Analytics
Tiger maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tiger bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tiger te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tiger heeft hier geen invloed op.
 
Tiger heeft Google geen toestemming gegeven om via Tiger verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
Om te waarborgen dat onze richtlijnen voor gegevensbescherming blijven voldoen aan de actuele wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook indien de informatie over gegevensbescherming moet worden aangepast omdat we nieuwe of gewijzigde producten of diensten aanbieden.
 
Beveiligen
Tiger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tiger maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tiger verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tiger op via info@tiger.nl


www.tiger.nl is een website van Tiger, onderdeel van Coram International.

Tiger is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 11, 5660 AA Geldrop, Nederland
Vestigingsadres: Winde 3, 5667 AX Geldrop
KvK nummer: 1702521
Telefoonnummer: 040 - 28 09 809
Fax nummer: 040 - 28 09 839
E-mailadres: info@tiger.nl