Privacyverklaring

Tiger is erg blij met uw interesse in onze producten en ons bedrijf. Daarom nemen wij het vertrouwelijk omgaan met en het beschermen van uw gegevens op onze website hoog op. Via deze privacyverklaring willen wij u graag op de hoogte brengen van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Gegevensverwerking
Tiger Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tiger Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tiger Nederland verstrekt. Tiger Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Ingezonden documenten
 
Waarvoor gebruikt Tiger Nederland de gegevens?
Tiger Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen  als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 
Daarnaast kan Tiger Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
Hoe lang bewaart Tiger Nederland uw gegevens?
Tiger Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
Uw gegevens delen met anderen
Tiger Nederland streeft er naar uw gegevens niet te delen met derden. Tiger Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Het analyseren van uw websitebezoek
Op de website van Tiger Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tiger Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
Google Analytics
Tiger Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tiger Nederland bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tiger Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tiger Nederland heeft hier geen invloed op.
 
Tiger Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via Tiger Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
Om te waarborgen dat onze richtlijnen voor gegevensbescherming blijven voldoen aan de actuele wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook indien de informatie over gegevensbescherming moet worden aangepast omdat we nieuwe of gewijzigde producten of diensten aanbieden.
 
Beveiligen
Tiger Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tiger Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tiger Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tiger Nederland op via info@tiger.nl

www.tiger.nl is een website van Tiger Nederland.

Tiger Nederland is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 11, 5660 AA Geldrop, Nederland
Vestigingsadres: Winde 3, 5667 AX Geldrop
KvK nummer: 1702521
Telefoonnummer: 040 - 28 09 809
Fax nummer: 040 - 28 09 839
E-mailadres: info@tiger.nl